نگاهی به محصولات

 • 3/75 لیتری کتابی

  وزن (gr) : 185 حجم (Lit) : 3.85 طول (mm) : 220 عرض (mm) : 85 ارتفاع (mm) : 250 قطر دهانه داخل…

 • درپوش و پلمپ حلقه ای 20 لیتری

  20 لیتری حلقه ای کد محصول : IP - 2002 موارد استفاده : محصولات اسیدی، محصولات بهداشتی و شوینده، محصولات…

 • درپوش ساده 10 لیتری

  10 لیتری کد محصول : IP - 0401 موارد استفاده : محصولات شوینده، محصولات بهداشتی، محصولات روغنی، ضد یخ، محصولات…

 • درپوش ساده 99

  کد محصول : IP - L0100 موارد استفاده : انواع کنسرو و رب قطر دهانه (mm) : 100 آب بندی…

 • دبه دهانه گشاد 5 کیلویی

  وزن (gr) : 180 حجم (Lit) : 4.5 طول (mm) : 215 عرض (mm) : 215 ارتفاع (mm) : 150 قطر دهانه داخل…

 • 10 لیتری کتابی

  وزن (gr) : 500 حجم (Lit) : 10.8 طول (mm) : 260 عرض (mm) : 180 ارتفاع (mm) : 300 قطر دهانه داخل…

 • درپوش و پلمپ سوپاپ دار 20 لیتری

  20 لیتری سوپاپ دار کد محصول : IP - 2003 موارد استفاده : محصولاتی که تولید گاز میکنند. قطر دهانه…

 • درپوش ساده 4 لیتری

  کد محصول : IP - 0401 موارد استفاده : محصولات شوینده، محصولات بهداشتی، محصولات روغنی، ضد یخ، محصولات خوراکی و…

 • 10 لیتری هلالی

  وزن (gr) : 500 حجم (Lit) : 10.25 طول (mm) : 240 عرض (mm) : 200 ارتفاع (mm) : 310 قطر دهانه داخل…

 • درپوش 20 لیتری دهانه 100

  20 لیتری ساده - دهانه 100 کد محصول : IP - 2004 موارد استفاده : محصولات بهداشتی، دارویی، روغنی و…

 • 20 لیتری تخم مرغی

  وزن (gr) : 1000 حجم (Lit) : 20.7 طول (mm) : 300 عرض (mm) : 240 ارتفاع (mm) : 380 قطر دهانه داخل…

 • 4 لیتری هلالی

  وزن (gr) : 200 حجم (Lit) : 4.2 طول (mm) : 220 عرض (mm) : 110 ارتفاع (mm) : 280 قطر دهانه داخل…

محصولات تزریقی

 • درپوش و پلمپ 20 لیتری ساده

  20 لیتری ساده کد محصول : IP - 2001 موارد استفاده : محصولات بهداشتی، شوینده، روغنی و ... قطر دهانه…

 • درپوش ساده استاپر 10 لیتری

  10 لیتری کد محصول : IP - 0402 موارد استفاده : محصولات خوراکی، بهداشتی، شوینده، روغنی، اسیدی، ضد یخ و…

 • ظرف بسته بندی 0.5 لیتری

  کد محصول : IP - B0500 موارد استفاده : بسته بندی محصولات لبنی (ماست)، خرما، حلوا و .... قطر دهانه…

 • درپوش و پلمپ حلقه ای 10 لیتری

  10 لیتری حلقه ای کد محصول : IP - 1012 موارد استفاده : محصولات غذایی، محصولات بهداشتی و دارویی، محصولات…

 • درپوش ساده استاپر 4 لیتری

  4 لیتری کد محصول : IP - 0402 موارد استفاده : شوینده، محصولات روغنی، ضد یخ، محصولات اسیدی و ...…

 • درپوش و پلمپ سوپاپ دار 10 لیتری

  10 لیتری سوپاپ دار کد محصول : IP - 1013 موارد استفاده : محصولاتی که تولید گاز میکنند. قطر دهانه…

 • درپوش و پلمپ حلقه ای 20 لیتری

  20 لیتری حلقه ای کد محصول : IP - 2002 موارد استفاده : محصولات اسیدی، محصولات بهداشتی و شوینده، محصولات…

 • درپوش ساده 99

  کد محصول : IP - L0100 موارد استفاده : انواع کنسرو و رب قطر دهانه (mm) : 100 آب بندی…

 • درپوش و پلمپ سوپاپ دار 20 لیتری

  20 لیتری سوپاپ دار کد محصول : IP - 2003 موارد استفاده : محصولاتی که تولید گاز میکنند. قطر دهانه…

 • درپوش ساده 10 لیتری

  10 لیتری کد محصول : IP - 0401 موارد استفاده : محصولات شوینده، محصولات بهداشتی، محصولات روغنی، ضد یخ، محصولات…

 • درپوش 20 لیتری دهانه 100

  20 لیتری ساده - دهانه 100 کد محصول : IP - 2004 موارد استفاده : محصولات بهداشتی، دارویی، روغنی و…

 • درپوش قفل کودک

  کد محصول : IP - G028 موارد استفاده : محصولات اسیدی، شوینده، جرمگیر و ... قطر دهانه (mm) : 28…

تنوع محصولات بادی

 • دبه دهانه گشاد 10 کیلویی

  وزن (gr) : 180 حجم (Lit) : 4.5 طول (mm) : 215 عرض (mm) : 150 ارتفاع (mm) : 180 قطر دهانه داخل…

 • 4 لیتری دکمه دار

  وزن (gr) : 250 حجم (Lit) : 4.25 طول (mm) : 190 عرض (mm) : 160 ارتفاع (mm) : 200 قطر دهانه داخل…

 • 10 لیتری آلمانی دهانه بزرگ

  وزن (gr) : 500 حجم (Lit) : 10.25 طول (mm) : 230 عرض (mm) : 230 ارتفاع (mm) : 280 قطر دهانه داخل…

 • 4 لیتری کتابی

  وزن (gr) : 200 حجم (Lit) : 4.2 طول (mm) : 220 عرض (mm) : 95 ارتفاع (mm) : 255 قطر دهانه داخل…

 • 3/75 لیتری کتابی

  وزن (gr) : 185 حجم (Lit) : 3.85 طول (mm) : 220 عرض (mm) : 85 ارتفاع (mm) : 250 قطر دهانه داخل…

 • 5 لیتری دکمه دار

  وزن (gr) : 280 حجم (Lit) : 5.5 طول (mm) : 190 عرض (mm) : 160 ارتفاع (mm) : 150 قطر دهانه داخل…

 • 20 لیتری تخم مرغی

  وزن (gr) : 1000 حجم (Lit) : 20.7 طول (mm) : 300 عرض (mm) : 240 ارتفاع (mm) : 380 قطر دهانه داخل…

 • 10 لیتری صنعتی

  وزن (gr) : 500 حجم (Lit) : 10.8 طول (mm) : 220 عرض (mm) : 220 ارتفاع (mm) : 325 قطر دهانه داخل…

 • 4 لیتری هلالی

  وزن (gr) : 200 حجم (Lit) : 4.2 طول (mm) : 220 عرض (mm) : 110 ارتفاع (mm) : 280 قطر دهانه داخل…

 • 4 لیتری لیبل گرد

  وزن (gr) : 200 حجم (Lit) : 4.2 طول (mm) : 250 عرض (mm) : 100 ارتفاع (mm) : 270 قطر دهانه داخل…

 • دبه دهانه گشاد 1/5 کیلویی

  وزن (gr) : 70 حجم (Lit) : 1.7 طول (mm) : 137 عرض (mm) : 137 ارتفاع (mm) : 155 قطر دهانه داخل…

 • 20 لیتری صنعتی

  وزن (gr) : 1000 حجم (Lit) : 22 طول (mm) : 300 عرض (mm) : 240 ارتفاع (mm) : 380 قطر دهانه داخل…

دسته بندی محصولات