دبه دهانه گشاد 1/5 کیلویی


وزن (gr) : 70

حجم (Lit) : 1.7

طول (mm) : 137

عرض (mm) : 137

ارتفاع (mm) : 155

قطر دهانه داخل (mm) : 110

قطر دهانه بیرون (mm) : 130

دسته: , برچسب: ,