دبه دهانه گشاد 3 کیلویی


وزن (gr) : 110

حجم (Lit) : 3.2

طول (mm) : 157

عرض (mm) : 157

ارتفاع (mm) : 200

قطر دهانه داخل (mm) : 130

قطر دهانه بیرون (mm) : 150

دسته: , برچسب: ,