دبه دهانه گشاد 5 کیلویی


وزن (gr) : 180

حجم (Lit) : 4.5

طول (mm) : 215

عرض (mm) : 215

ارتفاع (mm) : 150

قطر دهانه داخل (mm) : 180

قطر دهانه بیرون (mm) : 200

دسته: , برچسب: ,