درپوش ساده 99


کد محصول : IP – L0100

موارد استفاده : انواع کنسرو و رب

قطر دهانه (mm) : 100

آب بندی : –