درپوش و پلمپ حلقه ای 20 لیتری


20 لیتری حلقه ای

کد محصول : IP – 2002

موارد استفاده : محصولات اسیدی، محصولات بهداشتی و شوینده، محصولات روغنی،  و …

قطر دهانه (mm) : 59

آب بندی : واشرفوم حلقه ای