20 لیتری دکمه دار


وزن (gr) : 1000

حجم (Lit) : 20.5

طول (mm) : 300

عرض (mm) : 240

ارتفاع (mm) : 380

قطر دهانه داخل (mm) : 45

قطر دهانه بیرون (mm) : 55