4 لیتری دکمه دار


وزن (gr) : 250

حجم (Lit) : 4.25

طول (mm) : 190

عرض (mm) : 160

ارتفاع (mm) : 200

قطر دهانه داخل (mm) : 32

قطر دهانه بیرون (mm) : 48