5 لیتری دکمه دار


وزن (gr) : 280

حجم (Lit) : 5.5

طول (mm) : 190

عرض (mm) : 160

ارتفاع (mm) : 150

قطر دهانه داخل (mm) : 32

قطر دهانه بیرون (mm) : 48